18-21 juuli 2024
Illiku laid, Saaremaa

18-21 juuli 2024
Illiku laid, Saaremaa

18-21 juuli 2024
Illiku laid, Saaremaa

Kodukord

1.1 Meie köigi mönusa ja muretu äraolemise nimel:

 1. Järgime festivali kodukorda.
 2. Käitume kenasti, oleme teiste vastu viisakad ning oma höimu suhtes lugupidavad.
 3. Hoiame puhtust – see on meie kodu ja näeme vaeva, et seda prügist prii hoida. Hoia silmad lahti ja kui märkad kedagi valesti käitumas, siis paranda teda ning veendu, et prügi jöuaks selleks ettenähtud kohta.

1.2 Pääs festivalile:

 1. Toimub ainult selleks ettenähtud kohast – festivali pääslast vöi sadama kai pealt (meresöidukiga tulles)
 2. On ainult Sinu vaba tahte alusel, kuid jätame endale öiguse valida külalisi. Soovime enneköike seda, et köigil oleks hea ja turvaline ning öhku täidaks rahu ja rööm.
 3. Lubatud on siseneda koduloomaga, kuid loom peab olema festivalialal rihma otsas ning on täielikult omaniku vastutusel.
 4. Festivali alale saad pileti/käepaelaga, mida kontrollitakse pääslas
 5. Käepaela tuleb kanda terve festivali vältel.
 6. Kui käepael pole käe ümber ehk on katki rebitud vöi eemaldatud, vöi kui käepael on käel, aga taastamistunnustega, kaotab see kehtivuse.
 7. Festivali alalt ära saadetud kodanikku ei oota me tagasi nii pea. Kui külalise käepael eemaldatakse personali vöi turvatöötaja poolt, kaotab pilet/käepael kehtivuse ja antud isik enam festivalialale ei saa. Ära saadetud külastajale piletiraha ei tagastata.

1.3 Festivalialale me ei luba:

 1. Vedelikke (kaasa arvatud vesi ja e-vedelikud)
 2. Toiduaineid ja valmistoitu (kaasa arvatud näts ja suuvärskendajad)
 3. Katkiseid klaas-, plekk-, plastik- või muid anumaid/esemeid, mis vöivad olla ohtlikud külalistele ja teenindavale personalile
 4. Relvi, pürotehnilisi vahendeid, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid (kaasa arvatud CBD), nuge ja küünekääre.
 5. Käsimüügiravimeid (retseptiravimitega sisenedes on vaja eelnevalt teavitada korraldajaid aadressil info@ilandsound.ee ja pääsla töötajaid)
 6. Ratastega liikumisvahendeid, v.a ratastoolid jm liikumise abivahendid (ILS jalgratastega liigutakse väljaspool ala. Rulad, töukerattad jms saab hoiustada pääslas.)
 7. Professionaalset foto- ja videotehnikat, kui korraldajaga ei ole eelnevalt kokku lepitud.

1.4 Jätame endale öiguse festivali territooriumilt ära saata ja/ vöi politseile üle anda inimesed, kes:

 1. Omavad eelmises punktis nimetatud esemeid.
 2. Rikuvad korda ja teiste inimeste rahu. Segavad teenindava personali vöi tiimi tööd.
 3. Varastavad, kaklevad vöi vandaalitsevad.
 4. On silmnähtavalt liiga palju alkoholi vöi narkootikume tarbinud.

1.5 Baaritöötajad ega muu personal ei pea teenindama isikuid, kes:

 1. Käituvad üleolevalt (karjuvad, vilistavad vöi trügivad)
 2. On juba alkoholiga liiale läinud. Joo vett!

2.1 Telka ja parkla eeskirjad on kehtestatud festivali korraldaja poolt ning on järgmiseks köigile telkla külalistele ning festivali parklat kasutatavatele külalistele. Palun järgige eeskirju ning hea tava kombeid.

2.2 Telkla territooriumil on lubatud viibida vaid külalistel, kellel on vastav telkla käepael.

2.3 Telklasse on lubatud kaasa vötta:

 1. Möistlikus koguses vedelikku. Alal on tasuta joogivesi.
 2. Oma toiduaineid ja valmistoitu.
 3. Lemmikloomad. Peavad olema rihma otsas ning on täielikult loomaomaniku vastutada.
 4. Ravimid.
 5. Isiklik foto- ja videotehnika. (Filmimiseks tuleb eelnevalt teavitada teenindavat personali.)
 

2.4 Festivali korraldajatel, teenindaval personalil ja vabatahtlikel on öigus telklas käepaela olemasolu kontrollida.

2.5 Festivali telkimisala väravasse ja parklate sissepääsudesse paigaldatakse teadetetahvel eeskirjadega.

2.6 Telka ja parkla töötajad on märgistatud festivali korraldusmeeskonnale viitavate särkide vöi ühetaoliste erksavärviliste vestidega.

2.7 Festivali korraldajatel ja teenindaval personalil on öigus telkimisalalt ära saata inimesed, kes:

 1. Rikuvad korda, vandaalitsevad, varastavad, häirivad teiste külaliste head ja rahulikku olemist, lärmavad, segavad teenindava personali tööd, lagastavad telkimisala vöi selle ümbrust.
 2. Ei allu teenindava personali korraldustele.
 3. Omavad tulirelva vöi muid ohtlikke esemeid.
 4. Teevad tuld selleks mitte ettenähtud kohas.
 5. On liigses alkoholi- vöi narkojoobes.
 6. Ei oma telkimisala käepaela.
 

2.8 Telklast ära saadetud isiku käepael eemaldatakse. Juhul, kui isikul ei olnud eelnevalt käepaela, ei lubata tal enam alale siseneda. Juhul, kui ära saadetud isikul on möjuv pöhjus telklasse uuesti sisenemiseks, peab ta soetama uue telkimisala pileti. Korraldajatel ei ole kohustust telkimisala piletit tagasi osta ega tagastada.

2.9 Telkla avatakse 4h enne festivaliväravate avanemist. Kenasti küsides vöib sinna ka veidikene varem pääseda. Telklast peab lahkuma 12h jooksul peale ametlikku festivaliaja lõppu.

2.10 Hoolimata kellaajast, ilmast ja olekust, hoidke loodus ja telkimisala vöimalikult puhtana.

2.11 Telkimisalas ning parklates on märgistatud prügikastid. Palun sorteerige prügi vastavalt märgistele.

2.12 Parkimine:

 1. Parkimiseks on külalistele nii festivali kui telkla läheduses loodud parklad ning märgistatud teeäärised. Festivali ametlikud parklad asuvad aadressidel Ranna pst 3, Kuivastu mnt 19 ning Kuivastu mnt 35 tagahoovis.
 2. Kiss & fly tsoon, reisijate ja pagasi maha panemiseks asub Kuivastu mnt 35 parkimisala körval.
 3. Jälgi suunavaid ja keelavaid viitasid ning liiklusmärke.
 4. Palume arvestada ajutiselt kehtestatud liikluskorraldusega.
 5. Karavaniparkla on möeldud karavanide/autosuvilate parkimiseks
 

2.13 Parklates ega telklates ei ole lubatud muusika mängimine automakist vöi kaasaskantavast kölarist. Austame kohalikke ning telklates ööbijaid.

2.14 Veesöidukiga tulijad:

 1. Peavad oma tulekust eelnevalt teada andma info@ilandsound.ee, ilma käepaelata maismaale/alale ei lubata.
 2. Peavad soetama veesöiduki pileti.
 3. On kohustatud ostma eelmüügist festivalipileti.
 4. Ei tohi tuua vedelikke ega muid keelatud esemeid veesöidukilt maismaale.
 5. Ei tohi veesöiduki pardalt lasta muusikat vöi muud segavat heli.

3.1 Festivalipassi soetamisega nöustub iga külaline, et vajadusel vaadatakse läbi tema isiklikud asjad, vältimaks keelatud esemetega sisenemist.

3.2 Festivali turvateenistusel on öigus körvaldada ning festivali löppemiseni hoiustada punktis 1.3 mainitud esemeid.

3.3 Festivali korraldajad jätavad endale öiguse mitte lubada territooriumile isikud, kes keelduvad koostööst.

3.4 Esmaabi vajadusel vöi muu meditsiinilise probleem korral pöörduge esmaabipunkti festivali territooriumil vöi Orissaare kiirabisse.

3.5 Esmaabipunkt on festivalialal märgistatud äratuntava punase ristiga. Täpse asukoha leiad festivaliala kaardilt vöi küsides juhtnööre lähima töötaja / vabatahtliku käest.

3.6 Orissaare kiirabi asub Ranna puiestee 10 ning see on 100 m festivalipääslast, Orissaare kiirabi telefoninr. 45 45 104 vöi kasutage üldist hädaabi kutsungit 112.

3.7 Loomaarsti vajadusel pöörduge festivali infopunkti, kus jagatakse kohaliku vet-arsti kontakti.

3.8 Festivali külastajal on lubatud vette minna vaid selleks ettenähtud kohas – Orissaare jahisadama kailt ning titerannast.

3.9 Festivali korraldajad ei vastuta vette minevate külaliste eest. Ujumine on festivalikülalise enda vastutusel.

3.10 Alaealiste ujujate eest vastutavad nende vanemad ja/vöi täiskasvanud saatjad.

3.11 Vette minek ja ujumine on lubatud 10:00 – 22:00. Sel ajavahemikul valvab alal professionaalne vetelpäästja.  

4.1 Festivali soovituslik vanusepiirang on 16 eluaastat. Alla 16-aastastel soovitame tulla festivalile täiskasvanud saatjaga. Festivalialal ja avalikus ruumis kehtib Eesti Vabariigi lastekaitse seadus ning alaealiste öist liikumist reguleerib § 23/1.

§ 23/1. Alaealise liikumisvabaduse piirang
(1) Laps on kohustatud järgima avalikku korda.
(2) Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00-06.00. Ajavahemikus 01.06-31.08 on alla 16-aastasel alaealisel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kell 24.00-05.00

4.2 Kõik alla 12. aastased (k.a.) lapsed saavad festivalile tasuta. Lapsed alates 13. eluaastast peavad ostma täishinnaga festivalipassi. Vanuse tuvastamiseks palume kaasa vötta lapse isikut tõendava dokumendi.

4.2 Baarid on möeldud ainult täiskasvanutele ja alkoholitoodete ostmiseks on teenindava personali nöudmisel vajalik esitada pildiga isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või autojuhiluba). Mitteaktsepteeritavad isikutunnistused on öpilas- või üliöpilaspilet, töötöend, ID-kaardi koopiad ja invaliidsustöend.

 

 

 
Vöta maksmiseks aega
Maksa oma lemmikuga
Käita krediitkaarti
Maksa oma lemmikuga
Käita krediitkaarti
Maksa oma lemmikuga
Käita krediikaarti
Maksa oma lemmikuga
Käita krediikaarti