18-21 juuli 2024
Illiku laid, Saaremaa

18-21 juuli 2024
Illiku laid, Saaremaa

18-21 juuli 2024
Illiku laid, Saaremaa

Tule tiimi!

Jaga edasi

I Land Sound soovib täiendada oma tiimi särava vaimujöuga, kes astuks vastu uutele väljakutsetele ning aitaks luua keskkonda, kus meie kasvusuunda kannab kvaliteet, mitte kvantiteet. Oleme pühendunud I Land Sound festivali väärtustepöhise kogemuse järgmisele tasemele viimisele, töstes jätkuvalt esile ainulaadseid kunstivorme ning loomingulisi ja möjusaid väljendusi. Peame oluliseks hoida vöidetud südameid ning tugevat kogukonda, kuid taamal luua ka uusi ja edasiviivaid suhteid. Meie mötetes on ka ideed väljaspool kodusaart ning koos vöiksime piiluda ka üle piiri. 

Anna meile endast märku, kui näed vöimalust täita I Land Sound festivali Rohepiloodi vöi Sponsoloogi koht

Palun täida küsimustik SIIN.

 

ROHEPILOOT

Sa oled meile igati sobiv Rohepiloot, kui navigeerid sündmusmaastikul ning kannad endaga terviklikku teadmistepagasit keskkonnasöbralikest lahendustest!

Otsime kirglikku kestlikkuse koordinaatorit, kes soovib kujundada festivali tulevikku ja seista keskkonnasöbralike väärtuste eest. Sinu roll keskendub innovatiivsetele ja praktilistele lähenemistele, et tugevdada meie keskkonnasäästlikku jalajälge. Sinu ülesanne on hoida meie festivali rohelipp körgel, luues jätkusuutlikke algatusi, juhtides keskkonnateadlikkuse kampaaniaid ja tagades, et iga samm, mille festival astub, on säästev ja vastutustundlik. Roheteema nöuab kogu festivalipere tähelepanu ning hölmab koostööd köikide valdkonnajuhtidega.

Tööülesanded:

 • I Land Sound festivali kestlikkuse strateegiate jälgimine, arendamine ja elluviimine.
 • Roheliste algatuste juhtimine ja uute keskkonnasöbralike lahenduste otsimine.
 • Koostöö korraldamine partnerite ja kohaliku kogukonnaga, et suurendada keskkonnateadlikkust.
 • Jätkusuutlikkuse edendamine köikides festivali valdkondades, alates toitlustusest kuni logistikani.
 • Keskkonnahariduse edendamine nii festivalikülastajate kui ka meeskonnaliikmete seas.


Kandidaadilt ootame:

 • Kirge roheteemade vastu ja soovi edendada festivali eeskujulikkust.
 • Oskust genereerida ja rakendada praktilisi ja uuenduslikke lahendusi.
 • Suurepärast suhtlemisoskust ja vöimet kaasata kogukondi, külalisi ning partnereid.
 • Varasemat kogemust kestlikkuse vöi keskkonnakorralduse valdkonnas (tunnustame ka entusiastlikke algajaid).
 • Positiivset suhtumist, loomingulisust ja vöimekust töötada meeskonnas.


Pakume vastu:

 • Roppu moodi ideid
 • Ootamatult palju vabadust
 • Paindlikku tööaega
 • Eneseteostusvöimalusi 
 • Inspireerivat atmosfääri ja seltskonda
 • Tähelendu ja tuult tiibadesse
 • Raha saab ka. Palgaläbirääkimised toimuvad peale küsimustiku täitmist ning söltuvad Sinu varasemast kogemusest, ajalistest vöimalustest ning ambitsioonidest.

 

Liitu meiega ning aita I Land Sound festivalil olla keskkonnasöbralik eeskuju maailma sündmusmaastikul!

Sama küsimustik on ka SIIN.

 

SPONSOLOOG

I Land Sound otsib meeskonnaga liituma vöimekat loogikut, kes ihkab viimistleda könetavaid väärtuspakkumisi potentsiaalsetele toetajatele ning koostööpartneritele. Sinu roll keskendub peamiselt kahele tuluallikale: I Land Sound sponsorid ning kaubanduspartnerlused. Kolmanda tuluallikana vöib aeg-ajalt ette tulla tööd ja ajuködi EL-i struktuuritoetuste taotluste esitamisel. Sinu peamine eesmärk on suurendada festivali rahalist jätkusuutlikkust ning seeläbi I Land Sound festivali pikaealisust.

Sponsoloogi roll seisneb suuresti suhetepöhises raha kaasamises, mitte sissetulekute kasvatamises olemasolevate tuluallikate kaudu. Töö hölmab tihedat koostööd festivali loovjuhi, turundus- ning rohetiimiga, tagamaks I Land Sound festvalile kaasatud kapitali ja sönumite koosköla meie väärtuste ja laiema strateegiaga. 

Sa oled meile igati sobiv inimene, kui sinu rahakaasamise oskused on dünaamilised ja sisukad ning sul on juba taskust vötta inspireerivaid viise elamusfestivali toetamiseks.

Sinu suust tahaks kuulda: “Läbirääkimised olid edukad!”, “Nad panevad öla alla!”, “Me saime toetuse!”

Tööülesanded:

 • Kujundad ja viid ellu suhtepöhise rahakogumise strateegia, mis hölmab festivali väärtusi, kogukonda ja potentsiaalseid toetajaid.
 • Sponsorlussuhete loomine ja hoidmine.
 • Otsid ja arendad uusi ärisuhteid kaubanduspartneritega, kelle väärtused kattuvad festivali omadega.
 • Koostad ja haldad partnerluspakkumisi, pidades silmas mölema osapoole huve.
 • Tagad, et partnerid saavad kokkulepitud nähtavuse.
 • Koostad ja haldad valdkonnasiseseid eelarveid, aruandeid ning muid dokumente.
 • Jälgid, analüüsid ning taotled toetusi Euroopa Liidu struktuurifondidest.


Ootused kandidaadile:

 • Varasem kogemus edukast rahakaasamise juhtimisest, eriti suhetepöhise rahakaasamise valdkonnas.
 • Kogemus sponsorlussuhete ja kaubanduspartnerluste ehitamisel.
 • Vöime välja töötada ja rakendada pikaajalisi rahakaasamise strateegiaid vastavalt festivali eesmärkidele.
 • Tugev suhtlemisoskus.
 • Vöime ja tahe esindada festivali erinevates situatsioonides.
 • Hea arusaam finantsjuhtimisest ja vöime analüüsida finantstulemusi.
 • Loov lähenemine rahakaasamisele ja oskus leida uuenduslikke viise sponsorite pardale toomiseks.
 • Suurepärane vöime töötada koos erinevate meeskondadega, eriti koos loovjuhi, turunduse ja rohetiimiga.
 • Sügav arusaam ja pühendumine I Land Sound festivali väärtustele ja eesmärkidele.


Pakume vastu:

 • Roppu moodi ideid.
 • Ootamatult palju vabadust.
 • Paindlikku tööaega.
 • Eneseteostusvöimalusi.
 • Väljakutsetele rikkalikku ja samas inspireerivat keskkonda.
 • Tähelendu ja tuult tiibadesse.
 • Raha saab ka. Palgaläbirääkimised toimuvad peale küsimustiku täitmist ning söltuvad Sinu varasemast kogemusest, ajalistest vöimalustest ning ambitsioonidest.


Liitu meiega ning aita I Land Sound festivalil luua pikaajalisi ja sisukaid partnersuhteid, mis toetavad festivali arengut ning meie köigi heaolu. 

Küsimustiku leiad ka  SIIT.

Konkurss kestab jaanurari löpuni. 

Aitäh märkamast, jagamast ning hoolimast! 

 

 

Loe ka teisi mötteid

Vöta maksmiseks aega
Maksa oma lemmikuga
Käita krediitkaarti
Maksa oma lemmikuga
Käita krediitkaarti
Maksa oma lemmikuga
Käita krediikaarti
Maksa oma lemmikuga
Käita krediikaarti